Lezbos

  • Korisne informacije o Grčkoj

    Korisne informacije o Grčkoj, zemlji u kojoj letuje većina Srba:)   Korisne informacije o Grčkoj Grčka se prostire na na površini od 131. 957 kilometara.…