Mrtvo more

  • Jezero Kaspijsko

    Jezero

    Jezero je relativno velika mirna vodena masa, stajaća ili u sporom pokretu ukoliko se u njega uliva reka. Jezera zauzimaju prirodna udubljenja na kopnu (depresije)…