Nada Šargin

  • živ čovek

    Živ čovek

    Živ čovek, novi film reditelja Olega Novkovića je priča o čoveku koji pokušava da vrati slobodu. Ova melanholična komedija govori o tome kada je čovek…