očevi

  • Očevi ili oci

    Očevi ili oci. Ovo je najveći praznik očeva.

    U prvu nedelju pred Božić praznuje se praznik oci.

    Toga dana deca šalom, maramom ili zagrljajem na prepad zavežu svog oca na isti način,...