panika

  • Da li se plašite

    Da li se plašite?

    Da li se plašite?

    Strah je naša osnovna emocija. Prati nas od početka života, a može se reći da je čak češće pristuna od sreće i radosti. Od prvog plača i susreta sa nepoznatim,...