paralele

  • Geografska širina i dužina

    Geografska širina i dužina

    Geografska širina i dužina

    Meridijani i paralele označavaju se brojevima (stepenima).

    Broj koji označava paralelu predstavlja geografsku...