prvi septembar

  • pođe u školu

    Kada poslednje dete pođe u školu

    Kada poslednje dete pođe u školu. . .

    Kada je Radislav pošao u školu (pre 3 godine), bila sam zabrinuta. Odrastao je previše brzo, pet dana u nedjelji je previše vremena da budemo...