pun

  • Pun mesec u blizancima

    Pun mesec u blizancima

    Pun mesec u blizancima 23. 11. 2018. godine.

    Mesec je nebesko telo snova, maštanja, saosećajnosti, promenljivosti i još mnoge simbolike. Mesec sada nije izražen u Blizancima koji su...