Rečnik

  • Rečnik današnje omladine

    Rečnik današnje omladine

    Rečnik današnje omladine (za starije ili neupućene) :)

    Smaraš - znači da ga neko davi, guši, masira, ne želi da se druži s njim niti odgovara na poruke, lajkuje...