Roma

  • Na mojoj strani srca

    Na mojoj strani srca - Simona Sparako

    SVIH OVIH GODINA MISLILA JE NA TO KAKAV BI BIO SVET DAN NAKON ŠTO BI GA OSVOJILA. KAKAV BI UKUS IMALA SREĆA ZA KOJOM JE TAKO DUGO...