stabilnost

  • 10 RAZLOGA ZAŠTO TREBA ČITATI

    10 razloga zašto treba čitati

    10 razloga zašto treba čitati

    Naučno gledano, čitanje je kognitivni (saznajni) proces usvajanja značenja preko napisanih simbola. Dokazano je da čitanje umanjuje stres, te da pola sata...