tišina

  • Tišina

    Tišina

    Tišina

    Previše je nadražaja oko nas. Previše informacija, uglavnom nepotrebnih, opterećujućih, beskorisnih. Previše vesti, slika, reči, zvukova.

    Zamišljam mozak kao fioku u koju...