toma

  • Sveti apostol Toma

    Sveti apostol Toma

    Sveti apostol Toma je jedan od dvanaest velikih apostola.

    Kroz njegovu sumnju u vaskrsenje Hrista Gospoda dobila se nova potvrda čudesnog i spasonosnog događaja.

    Naime: vaskrsli Gospod...