u Ribama

  • Retrogradni Neptun u Ribama

    Retrogradni Neptun u Ribama

    Retrogradni Neptun u Ribama od 18. juna do 25.novembra 2018. godine.

    NEPTUN tranzitira kroz svoje prirodno sedište RIBE od 4. aprila 2011. godine sve do 22. novembra 2026. godine.

    Neptun je...