u trendu

  • Šta je moderno

    Šta je moderno ove sezone? Ove sezone su moderne... Svi časopisi, modne emisije i sajtovi nam preporučuju šta je trenutno moderno.

    U nastavku teksta vam navodim "više od nekoliko" primera...