Usekovanje glave

  • Sveti Jovan Krstitelj

    Sveti Jovan Krstitelj i Preteča se proslavlja nekoliko puta u godini, ali najviše svečara je ovoga dana 20. januara. Današnji veliki praznik slavi se i kao dan kumstava.

    Sveti Jovan...