Uzmite

  • Uzmite svoj život u svoje ruke

    Uzmite svoj život u svoje ruke

    Uzmite svoj život u svoje ruke, i šta će se desiti? Strašna stvar, za koju nećete imati koga da okrivite.
    Erika Jong

    ODLUKA SVIH NAS JE DA SMO ODLUČILE DA BUDEMO...