vječnost

  • Postoje ljudi

    Postoje ljudi

    Postoje ljudi koji nenadano uđu u naš život, a odmah dođu pred vrata naših srca.

    Postoje ljudi koje si već viđao, mislio da ih znaš, koje si gledao, a nisi vidio, gledao, a nisi...