voleti

  • kada jednom sretneš čoveka

    Kada jednom sretnete čovjeka

    Kada jednom sretnete čovjeka, koji će vas voljeti srešćete... samoga Sebe ...
    Toga sebe, koga ste odavno sakrili od svih, a prije svega, od sebe. Srešćete toga Sebe, koga se skoro ni ne...