Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

  • Dečiji dodatak

    Dečiji dodatak

    Dečiji dodatak je pravo deteta. Za razliku od roditeljskog dodatka koji je pravo roditelja, dečji dodatak je pravo deteta. Na to upućuju i same zakonske…