zanat

  • Istorijat frizerskih salona

    Istorijat frizeraja

    Istorijat frizeraja

    Frizersko zanimanje ima tradiciju dugu čak hiljadama godina.

    Frizer je osoba koja seče i oblikuje kosu osobe, koja želi da zadrži postojeći imidž ili želi da...