zbirke zadataka

  • Mala matura 2018

    Mala matura 2018

    Mala matura 2018

    Mala matura i upis u srednje škole se bliže.

    Nakon završene osnovne škole, prvi korak ka odrastanju je odluka o tome koju srednju školu upisati. Međutim, to nije tako...