Alea iacta est Na današnji dan 10.01. 49. godine p.n.e. Cezar je prešao Rubikon predvodeći Trinaestu legiju.

Većina ljudi ne zna zašto je taj prelazak Rubikona bio važan, ali gotovo svi znaju ono što je navodno tom prilikom izjavio:”Alea iacta est (kocka je bačena)”.

Danas se ta izreka koristi kako bi se istakle neke kritične situacije, tj. one kada su neminovni neki sudbonosni događaji.

Senat je bio pod uticajem Pompeja pa mu je zato, kako je već rečeno, naložio da se vrati u Rim sam, bez vojske. Ali Cezar je znao da bi njegov dolazak bez vojske značio njegovu sigurnu smrt. Zato je sa sobom u Rim poveo jednu legiju, Legio XIII Gemina, a kad je prelazio reku Rubikon severno od Rima, navodno je rekao: Alea iacta est!, odnosno Kocka je bačena. To je značilo da je prešao tačku sa koje više nema povratka; ili će pobediti ili umreti. Naime, Rubikon je bila reka u Italiji južno od koje nijedan rimski vojskovođa nije smeo da povede vojsku. Takav propis bio je namenjen zaštiti Rima od vojnih diktatora, koji bi mogli da nametnu svoju vlast zauzimajući Rim vojnim snagama.

Bio je to početak Građanskog rata u Rimu između populara, koje je predvodio Cezar, i optimata, zapravo Senata, koje je predvodio Pompej. Populari su bili ondašnji populisti, a optimati ondašnji legalisti sa aristokratskim predznakom. Ironično je da je 13 legija na svom barjaku imala natpis SPQR (skraćenica za Senātus Populusque Rōmānus) – što znači: Senat naroda rimskog.

U najkraćem, u tom sukobu nije bilo dobrih i loših. I jedna i druga strana je bila želja isključivo političke moći. Problem sa kojim se Rimska republika suočila u poslednjem veku svog postojanja, što je dovelo do njene propasti, bilo je veliko raslojavanje i stvaranje nezamislivih klasnih razlika, kakve nikada nisu postojale u dotadašnjem svetu.

Ukratko, društvo starog Rima nije bilo dovoljno zrelo i spremno za velike vojne pobede koje je Republika ostvarila u prethodna dva veka.

Similar Posts