SamoŽena.com redovno i blagovremeno obaveštava svoje čitaoce o temama kao što je Dokumentacija za socijalnu pomoć.

Potrebna dokumentacija za socijalnu pomoć

 

Dokumentacija za socijalnu pomoć

  1. Fotokopija ili očitana lična karta za sve punoletne članove domaćinstva, za maloletne članove domaćinstva potvrda o prijavi prebivališta (izdaje nadležni MUP)
  2. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za sve članove domačinstva
  3. Fotokopija legitimacije za interno raseljena lica sa Kosova i Metohije
  4. Fotokopija dokaza o stalnom nseljenju na teritoriji grada Beograda za strane državljane
  5. Fotokopija izvoda iz Matične knjige venčanih
  6. Fotokopija presudeo razvodu braka i načinu vršenja roditeljskog prava i izdržavanja maloletnog deteta.
  7. Fotokopija presude o izdržavanju u odnosu na srodnike koji su prema zakonu kojim se uređuju porodični zakoni u obavezi da učestvuju u izdržavanju podnosioca zahteva ili članova domaćinstva (deca u odnosu na roditelje, i babe i dede u odnosu na unuke).
  8. Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da se nalazite na evidenciji zaposlenih lica, za sve punoletne radno sposobne članove domaćinstva.

Još samo ovih 10 dokumenata…>>

Similar Posts