Dr Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji

Dr Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji

Draga Ljočić (Šabac, 22. februar 1855 — Beograd, 5. novembar 1926), ćerka šabačkog trgovca, bila je prva žena doktor medicine u Srbiji i četvrta na evropskom kontinentu. Osim toga, prva je Srpkinja s činom oficira, nosila je čin poručnika sanitetske službe. Prva je dama koja je po udaji zadržala devojačko prezime.

Rođena je 1855. godine u Šapcu. Njen otac je mimo tadašnjih običaja, pored dva sina, rešio da školuje i ćerku.
Posle osnovne škole Draga prelazi u Beograd, gde je završila Višu žensku školu, a zatim se upisala na Veliku školu, tadašnji Univerzitet. Tu je provela godinu dana na prirodnjačkom odseku, a 1872. godine uputila se u Cirih na studije medicine.

Kad je 1876. godine počeo Prvi srpsko-turski rat, napušta fakultet i dolazi u Srbiju da bi radila kao medicinska sestra. Po završetku Drugog srpsko-turskog rata ona je prva Srpkinja oficir, s činom poručnika sanitetske službe Vojske Kneževine Srbije.

Vraća se u Cirih, gde 1879. godine završava studije medicine, samo petnaest godina posle prve žene na svetu koja je postala lekar, a u isto vreme kad je i Velika Britanija dobila prvu ženu lekara.

Učestvovala je u svim ratovima koje je Srbija vodila od 1876. do 1915. godine: pored dva rata s Turskom, i u srpsko-bugarskom, Prvom i Drugom balkanskom i Prvom svetskom ratu, kad je sa srpskom vojskom prešla Albaniju.

Za vreme srpsko-bugarskog rata 1885. godine, jedno vreme bila je jedini lekar u Opštoj državnoj bolnici u Beogradu, kao i u bolnici za velike boginje i u ustanovi za ranjenike u Velikoj školi.

Ali i pored svih zasluga u ratu, u miru je nailazila samo na odbijanje i nepriznavanje, pa je borba za ravnopravnost s muškarcima obeležila njen život.

Ministarstvo unutrašnjih dela, pod čijom se upravom tada nalazila zdravstvena služba, formiralo je komisiju od uglednih imena srpske medicine, koja je Dragu ispitala i teoretski i praktično iz gotovo cele medicine. Njihov izveštaj sadržavao je odličnu ocenu o stručnosti kandidatkinje, ali prva srpska lekarka nije mogla da dobije pravo da kao lekar radi u državnoj službi – jer je žena.

Zato je otvorila privatnu ordinaciju, kao „doktor medicine, babičluka i očnih bolesti“.

Draga je i prva žena koja je posle udaje zadržala devojačko prezime. Bila je udata za radikalskog prvaka Aranđela Rašu Miloševića, koji je zbog učešća u neuspeloj Timočkoj buni, samo osam dana pošto mu se rodila ćerka, bio prvo osuđen na smrt, a zatim pomilovan i upućen u Beogradsku tvrđavu na izdržavanje desetogodišnje robije.

Bila je jedan od osnivača Materinskog udruženja i vatreni borac za žensku ravnopravnost, zahtevajući da žene dobiju pravo glasa.

Umrla je 1925. godine u Beogradu.

Similar Posts