Dušanov zakonik

Dušanov zakonik

Na današnji dan, 20. maj 1349. godine, pre punih 670 godina proglašen je znameniti ,,Dušanov zakonik“.

Naš najznačajniji pravni spomenik.

Donet je na saboru u Skoplju 1349 godine (prvih 135 članova), a dopunjen na saboru u Seru 1354. sa još 66 članova, tako da ima ukupno 201 član.

Original nije sačuvan, ali su sačuvani mnogobrojni prepisi (preko 20) u periodu od XIV do XVI veka. To svedoči o njegovoj primeni ne samo u srednjem veku, već i kasnije pod Turcima u okviru crkve.

Pisan je na narodnom, starosrpskom jeziku, za razliku od drugih zakonika tog doba (mađarskog, češkog, poljskog) koji su pisani latinskim jezikom.

,,Dušanov zakonik” nije u potpunosti originalno delo. Postoje brojni izvori iz kojih su članovi preuzimani: staro slovensko i srpsko običajno pravo, ranije povelje srpskih vladara, vizantijsko pravo, statuti primorskih gradova i dr.

Istoričar Dejan Ristić

Similar Posts