Ekvator

Ekvator je zamišljena kružna linija oko Zemlje (ili nekog drugog astronomskog objekta) čije su sve tačke podjednako udaljene od Zemljinih geografskih polova i koja deli Zemlju na severnu i južnu poluloptu – hemisferu.

Predstavlja zamišljenu liniju na površini Zemlje od koje se računa geografska širina. Naziva se još i „polutar” (zato što deli Zemlju na dve jednake polulopte).

Ekvator je najduža paralela. Njegova dužina je 40 075 km, a leži na geografskoj širini od 0°.

Prolazi kroz trinaest država: Sao Tome i Prinsipe, Gabon, Republika Kongo, Demokratska Republika Kongo, Uganda, Kenija, Somalija, Maldivi, Indonezija, Kiribati, Ekvador, Kolumbija i Brazil.

Zanimljivo je da iako Ekvatorijalna Gvineja u svom nazivu sadrži reč „ekvator”, on ne prolazi kroz teritoriju te države. Kopneni deo Ekvatorijalne Gvineje nalazi se 100 km severno od ekvatora, a ostrvo Anobon (koje pripada toj državi) 155 km južno od ekvatora.

Oko ekvatora vlada ekvatorijalna klima.

U turističkim regijama ekvator je često obeležen na putevima.

Similar Posts