Iznos roditeljskog dodatka

Iznos roditeljskog dodatka

Koliki je iznos roditeljskog dodatka?

Pravo na roditeljski dodatak kojim država finansijski pomaže u odgoju i brizi o deci, ostvaruju majke nakon rođenja prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Visina iznosa ove pomoći razlikuje se u zavisnosti od toga koje je dete po redu.

Obrazloženje 

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18) propisano je da se iznosi roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete, a Uredbom o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Sl. glasnik RS”, broj 54/18).

Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i iznos dečijeg dodatka, usklađuju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula počev od januara 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije, u prethodnih šest meseci.

Ovo rešenje dostavlja se opštinskim – gradskim upravama, službama dečije zaštite, a podaci iz njega unose se i u Informacioni sistem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.”

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno, dok se naknada za drugo, treće i četvrti dete isplaćuje na 24 mesečne rate.

RODITELJSKI DODATAK iznosi…>>

Similar Posts