Cenzus za dečiji dodatak

Cenzus za dečiji dodatak od 01.01.2020. godine iznosi… Usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

 

Cenzus za dečiji dodatak od 01.01.2020. godine iznosi…>>

Propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (01.01.2020.)

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je dana 15.01.2020. godine, pod brojem 401-00-00119/2020-13, rešenje koje citiramo u nastavku:

“Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19), člana 23. stav 7. i člana 24. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18) i čl. 5. i 6. stav 5. Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Službeni glasnik RS”, broj 54/18) donosim

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČIJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK OD 1. JANUARA 2020. GODINE

Visina dečijeg dodatka

 

Koja dokumenta za roditeljski dodatak – Materinski dodatak su potrebna?

Koliki je iznos roditeljskog dodatka?

Za razliku od roditeljskog dodatka koji je pravo roditelja, dečji dodatak je pravo deteta. Na to upućuju i same zakonske odredbe (“dečji dodatak pripada detetu…” ), a potvrđuje i stav Vrhovnog kasacionog suda:

“Dečiji dodatak predstavlja deo troškova koji se odnose na mesečne potrebe svakog deteta, kojim se doprinosi ostvarivanju boljeg životnog standarda deteta, pa sredstva od dečjeg dodatka pripadaju detetu na čije se ime isplaćuju, a ne roditelju kome se isplaćuju”.

Dečiji dodatak je pravo predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pročitajte još

Dokumenta za dečiji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak

Ko ima pravo na dečiji dodatak?

Iznos dečijeg dodatka

Isplata…

Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. januara 2020. godine

Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. januara 2020. godine i kasnije iznosi

Pravo na dečiji dodatak ima jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima koji su predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

 

Similar Posts