Kupinovo

Kupinovo je naselje u Srbiji u opštini Pećinci u Sremskom okrugu i jedino sremsko selo koje je bilo kraljevski grad.

Naime, u njemu su ostaci grada Kupinika, sedišta srpskog despota Lazarevića i Đurđa Brankovića. Turci su ga 1521. godine osvojili i spalili.

U Kupinovu se nalazi crkva Svetog Luke poznata među seljanima kao Despotska crkva koja je najstarija pravoslavna crkva severno od Save i Dunava. Iz temelja rušena obnovljena je 1730. godine. U blizini se takođe nalazi i manastir Obed poznatiji kao crkva majke Angeline.

Najstariji deo sela je sačuvan i zaštićen kao Etno-selo i tu se nalaze neke od najstarijih kuća u Vojvodini, koje su zakonom zaštićene kao kulturna dobra Srbije. Ima kuća sa početka 19. veka koje su pravljene od pletari sa trščanim krovom. Kuće imaju tremove i doksate sa drvenim stubovima i arkadama.

Kupinovo

U okviru zaštićene ambijentalne celine – prvobitnog jezgra sela Kupinova, svojim karakteristikama izdvaja se okućnica u Ulici Branka Madžarevića 140. Kuća je prema verovanju meštana, jedna od najstarijih stambenih zgrada u selu.

Čeonom stranom je okrenuta ulici, ali je desetak metara uvučena u dvorište. Sagrađena je na soklu od opeke i jakim hrastovim temeljačama, zidovi su joj od pletera, blatom olepljeni i okrečeni. Prvobitni krovni pokrivač, trska vraćen je prilikom izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na zgradi.

Duž cele kuće proteže se gonak sa drvenim stubovima i arkadama između njih. Gonak ima daščanu ogradicu perdu. Iz njega se ulazi u srednju prostoriju, kuhinju, ali i u prednju i zadnju sobu. U kuhinji se nalazi prostor za ognjište, a iznad njega otvoreni odžak. Ispod zadnje sobe nalazi se podrum, u koji se ulazi sa uže strane kuće.

Ulični zabat kuće je od dasaka sa slivkom od šindre. Prozori na uličnoj fasadi su sa drvenim šalukatrama, ostali su jednostavne izrade.

Ova okućnica, nekada u posedu porodice Putnik, danas je otkupljena i zajedno sa pratećim zgradama vajatom, ambarom, bunarom, hlebnom peći, predstavlja okosnicu Etno-parka.

Ukućani su najviše vremena provodili u dnevnoj sobi, međutim centralna prostorija kuće bila je ona u kojoj se nalazilo ognjište. U toj prostoriji se boravilo zimi, odatle se zagrevao ostatak kuće, a preko cele godine u njoj je pripremana hrana.

Etno kuća je veoma atraktivna sa malim prostorijama, drvenom kotobanjom koja je doneta iz Sibača, ali i bunarom i starom furunom. Sve to je, kažu u Kupinovu, veoma zanimljivo za turiste.

Similar Posts