Međunarodni dan muzike

Međunarodni dan muzike (International music day) pod okriljem UNESKO-a se obeležava svakog 1. oktobra, još od 1975. godine. Ovaj praznik je osmislio čuveni violinista, lord Jehudi Menjuhin sa ciljem zagovaranja promocije muzike u svim slojevima društva, a naročito muzičko-umetničkog podsticanja mladih. Često je govorio: „Iz muzičkih škola ne izlaze kriminalci.

Šta je muzika?

Muzika (grč. μουσική – umetnost muza, lat. musica) je umetnost stvaranja uređenih odnosa između tonova.

Muzika ima tri osnovna elementa: melodiju, ritam i harmoniju. Stvaranje, izvođenje, važnost, a nekad i definicija muzike veoma su zavisne od kulture i socijalnih aspekata.

Muzika se deli u žanrove i podžanrove, ali njihove granice i veze ponekad zavise od lične interpretacije.

Jedno zaokruženo i celovito ostvarenje muzičke umetnosti se zove muzičko delo ili kompozicija. Međutim, muzika je reproduktivna umetnost, slično kao i drama ili ples, što znači da se ona ne svodi samo na komponovanje, nego da je komponovano delo potrebno i izvesti (reprodukovati, interpretirati) da bi se moglo pružiti publici kao gotov proizvod umetnosti.

Muziku izvode interpretatori, a može se reprodukovati na dva načina:

– živim izvođenjem na licu mesta, odnosno konkretnim izvođenjem dela pred publikom na koncertu ili nekoj prigodnoj svečanosti;
– puštanjem pre snimljenog sadržaja s nosača zvuka (CD, DVD ) preko savremene elektronske opreme

Tog dana muzičari održavaju predavanja širom sveta o važnosti muzike, njenom mestu u modernom životu, primeni UNESKO ideala mira i prijateljstva među narodima, evolucije njihovih kultura, razmene iskustava i uzajamnog uvažavanja njihovih estetskih vrednosti.

Muzički događaji koji se preporučuju za taj dan su:

♪ Pozivanje vodećih kompozitora, izvođača i muzikologa da drže predavanja, i govore o značaju muzike, njenom mestu u savremenom životu, o idealima UNESKO-a

♪ Organizovanje susreta umetnika, muzičkih takmičenja i kvizova

♪ Organizovanje izložbe muzičkih instrumenata, postera, slika, skulptura, karikatura ili fotografija sa muzičkim temama

♪ Pozivanje muzičara da učestvuju u obeležavanju ovog dana muzike

♪ Uticanje na izvođače da daju koncerte na Međunarodni dan muzike

♪ Emitovanje koncerata, debata i razgovora sa umetnicima i javnim ličnostima, ljubiteljima muzike

♪ Objavljivanje članaka u štampanim medijima sa ciljem skretanja pažnje na Međunarodni dan muzike

♪ Predlaganje lokalnim vlastima da na ovaj dan odrede nekoliko minuta za tišinu, da bi se u tom trenutku slušala muzika na javnim mestima

Similar Posts