Ne trošite život… Zaštitite svoje vreme jer je ograničeno. Koliko vam je stalo da svaki dan priuštite sebi ono što zaista zaslužujete?

Ne trošite život na neke ljude čiju su vam vaši zajednički dani bili više lekcija nego zbir lepih uspomena!

Ne trošite život na one koji od vas traže da se odreknete svojih verovanja da biste se prilagodili njihovima.

Ne trošite život, ni reči, ni znakove pažnje na one koje su vas stavili na dno liste svojih prioriteta dok ste vi njih stavili na sam njen vrh. Neće ti dani dobro završiti. Želite li žaliti bačeno za to vreme?

Ne trošite život na neke ljude koji vas stalno podsećaju na svoju vrednost indirektno tako umanjujući vašu, na ljude sa kojima su razgovori uvek bili biranje reči i ukoliko ste rekli nešto pogrešno dugo ste osećali posledice toga.

Ne trošite život na one koji nikada nisu videli vaše suze, one koji nikada nisu razumeli šta se nalazilo u pozdini nasmejanog lica, one koji ni malo nisu imali strpljenja sa vašim slabostima.

Nemam više vremena

Ne trošite život na ljude koji vas nikada nisu čekali, a možda je to čekanje bilo upravo radi njih. Ne trošite snagu da biste njihovu glumu pretvarali u neka druga značenja, da biste opravdavali njihove loše postupke, da biste njihovu ljubomoru i zavist tumačili kao veliku brigu i ljubav za vas. Nikada se to ne izrodi dobro. Sa dobrog stabla mogu izaći samo dobri plodovi, sa lošega staba ne mogu nego truli plodovi.

Ne trošite život na ljude čija je ranvnodušnost prema vama toliko velika da se iz svemira može videti ali je jedino vi ne vidite, na one u čijoj blizini osećate neki strah jer strah nema nikakve veze sa ljubavlju.

Zaštitite svoje vreme jer je ograničeno i brzo mu dođe kraj. Više od toga nećete primiti. Samo na taj način ćete pokazati koliko vam je stalo da svaki dan priuštite sebi ono što zaista zaslužujete.

Similar Posts