O večnoj ljubavi

O večnoj ljubavi su rekli…

Setimo se da je ljubav najvažniji deo našeg života.

“Ljubav je kada želite da doživite sa nekim sva četiri godišnja doba. Kada želite da pokrenete sa nekim prolećnu oluju sa lila cvetovima, pokupite bobice u leto i kupate se u reci. U jesen sa džemom zapečate prozore od hladnoće. Zimi da preživite curenje nosa i duge večeri… ” – Rai Bradburi

“Bez ljubavi, život je lakši. … Ali bez toga nema smisla.” – Tolstoj

“Ljubav odoleva vremenu koje sve otima. Nikada nije istinski voleo onaj ko misli da je ljubav prolazna.” – Johan Volfgang fon Gete

“Starost ne može da se zaštiti od ljubavi, ali ljubav se lako štiti od starosti.” – Coco Chanel

“Ljubav pobeđuje sve, osim siromaštva i zubobolje.” – Marina Tsvetaeva

“Ljubav umire. Najveća tragedija života nije da ljudi poginu, nego da oni prestanu da vole.” – S. Maugham

“Davanje ljubavi je važnije nego primanje.” – Odri Hepbern

“Ljubav je jedna, ali imitacija je hiljadu. “ – Fransoa La Rochefoucauld

O večnoj ljubavi

“Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost”. ( Kant )

“Ljubav je nešto što pokreće inteligenciju i kreativnost, nešto što nas pročišćava i oslobađa.” – Koeljo

“Voleti znači u tuđoj sreći naći svoju sopstvenu.” – K.Lajbnic

Ljubav, tajna i san

“Ima jedan divan nevidljiv svet, a to je onaj što ga zaljubljeni u srcu nose.” – V.Igo

“Ljubav je jedna strast koja neće da zna ni za prošlost ni za sadašnjost.” – Balzak

“Ljubav nije nikakva zagonetka, jer smo je već sto puta rešili. Naprotiv,ona je zgodna odgonetka, koju svaki put ponovo zamrsimo, da bi smo uživali u njenom rešavanju.”

“Ljubav! Čitava knjiga u jednoj reči, celi okean u jednoj suzi, sedam nebesa u jednom pogledu, vihor u jednom uzdahu, grom u jednom dodiru, hiljadu godina u jednom trenu.” – Tuper

“Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.” – R.Tagore

“Prava ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno, čini vas lepim i u starosti.” – P.Ovidije

Similar Posts