jom kipur

Večeras sa zalaskom Sunca počinje Jom Kipur, najsvetiji i najsvečaniji jevrejski praznik.

Jom Kipur u prevodu sa hebrejskog jezika znači Dan pokajanja. Jom Kipur se u jevrejskom kalendaru obeležava 10. dana meseca Tišrija i dolazi kao vrhunac desetodnevnog ciklusa koji počinje sa praznikom Roš Hašana i završava Jom Kipurom.

Jom Kipur je praznik obeležen pokajanjem, dubokom introspekcijom i molitvama. Takođe, to je dan kompletnog posta za vreme koga se, tokom 25 sati trajanja praznika, ne unose hrana, voda, a individua se uzdržava od bilo kakvog luksuza i zadovoljstva (na primer, od seksualnih odnosa, nanošenja kozmetike i parfema, nošenja kožne odeće i tako dalje).

Cilj posta jeste da fokusira misli individue na svoje dosadašnje i buduće aktivnosti, odnosno da pruži okvir za promišljanje o sopstvenim delima, ponašanju i ličnoj odgovornosti, kao i o načinu na koji individua može dalje raditi na sebi i popravljati svoj odnos sa samom sobom i drugima.

Završetak Jom Kipura se obeležava duvanjem u šofar, što ujedno označava i zatvaranje prethodno otvorenih knjiga života i smrti. Završetkom Jom Kipura individua ulazi u naredni godišnji ciklus, uz najbolje nade za uspešnu godinu i punu svest o ličnoj odgovornosti koja predstavlja primarnu individualnu konstruktivnu pokretačku snagu.

Similar Posts