Akademija OXFORD

Prednosti učenja jezika na kursu

Želiš da se upišeš na kurs stranog jezika ali nisi siguran/na da li je to pravi način učenja za tebe?
Donosimo ti 5 super prednosti učenja jezika na kursu.

Male grupe
Mala grupa (3-12 polaznika) je idealna za rad i usvajanje novih znanja, naročito kada je u pitanju učenje stranog jezika. Predavač je siguran i motivisan za rad budući da može da uskladi potrebe/ciljeve svakog člana grupe pojedinačno sa potrebama/ciljevima grupe kao celine. Lako prati rad svakog pojedinca u grupi, prilagođava tempo rada, nastavne teme i metode, pri čemu se nastavni proces odvija glatko i efikasno. S druge strane, budući da oseća da mu je nastavnik posvećen, da pripada grupi čiji članovi imaju isti cilj, polaznik je takođe motivisan za rad i lako usvaja nova znanja.

Prednosti učenja jezika na kursu

Učenje stranih jezika

Veća izloženost ciljnom jeziku
Izučavanje jezika na kursu je sadržajno, jezgrovito i delotvorno. Lingvisti su jednoglasni u tome da je izloženost jedan od najvažnijih faktora, ako ne i najvažniji, u procesu usvajanja jezika. Izložen pisanim, audio i video sadržajima ciljnog jezika, polaznik dobija adekvatan “input” (gledanje filmova, serija, prezentacija ili reklama, slušanje pesama, čitanje novina, časopisa ili knjiga, …), koji bez problema reprodukuje, procesuira i konačno usvaja.

Bolja interakcija
Interaktivna nastava – nastava u kojoj se primenjuju metodi interaktivnog učenja: timski rad, metod učimo zajedno, metod grupnog projekta, kolaborativno učenje i svi drugi interaktivni metodi koji podržavaju koedukaciju i socijalnu interakciju u procesu učenja.

Pravovremena povratna informacija
Na putu ka usvajanju novih znanja greške su neminovne, a dobri predavači će reći čak i poželjne. Naravno, razlikujemo greške koje predstavljaju pogrešno naučeno i greške koje, pokazujući na kom nivou učenja se polaznik nalazi, predstavljaju smernice za predavača i polaznika.

Upotreba jezika
Razumevanje jezika se uči čitanjem tekstova na ciljnom jeziku; slušanje se uči slušanjem izvornog govornika; pisanje se uči pisanjem; govor se uči govorom.

Naša preporuka za učenje stranih jezika je Akademija OXFORD

Similar Posts