Pun mesec 29. maja

Pun mesec 29. maja

DEVICA

Naglašena su razmišljanja o promeni posla ali obuhvata prvu dekadu device pa nije za sve namenjeno. Greške mogu biti povodom loše procene. Neke stvari se mogu dešavati zbog okolnosti na koje vi ne možete uticati.

Pazite šta jedete može biti problema sa varenjem i stomakom.

Similar Posts