Štetnost droga po zdravlje i život

Ne treba misliti da sve treba probati. Osoba koja zna da odredi šta je dobro, a šta nije, ima zreo odnos prema autoritetima i uvažava preporuke društva u kome živi

Upotrebom droga dolazi do promena psihičkih funkcija, izmenjenog stanja svesti (najčešće se javlja pojačana budnost ili pospanost – zavisno od toga koja je droga u pitanju), izmenjenim misaonim tokom, ponekad pojavom halucinacija. Menja se raspoloženje, javlja se, strah ili napad panike. Ponašanje se menja od hiperaktivnog i ubrzanog, sa mnoštvom pokreta i prenaglašenim ispoljavanjem emocija do usporenog, letargičnog, gde osoba deluje pospano i odsutno. Trajanje ovih promena zavisi od vrste unete supstance. U slučaju da se uzme prekomerna doza supstance koja može da dovede i do smrtnog ishoda govori se o predoziranju (engl. overdose).

Zavisnost od psihoaktivne supstance PSA podrazumeva postojanje bar tri simptoma: žudnja za uzimanjem supstance, fizički apstinencijalni sindrom kada se upotreba supstance prekine, tolerancija na dejstvo ranije efikasnih doza supstance, zaokupljenost supstancom, zapostavljanje drugih interesovanja, veliki utrošak vremena za nabavljanje i uzimanje supstance, kao i nastavljanje uzimanja supstance i pored znanja o njenom štetnom dejstvu.

Štetnost droga

Politoksikomanija je veoma česta pojava među mladima i predstavlja istovremeno uzimanje više psihoaktivnih supstanci, jer se kombinovanjem različitih droga, lekova i alkohola pojačavaju njihova dejstva.

Statistike ukazuju na to da je većina lečenih zavisnika prvo počela sa marihuanom.

Mnogi misle da je ovo bezazlena i neškodljiva droga. Istina je da ne postoji neškodljiva droga.

Uzimanje droga je u tolikoj meri štetno po zdravlje čoveka, čiji mozak i organizam evolucijom nisu pripremljeni za stalno izlaganje njihovom dejstvu, pa su u društvu droge i neprihvaćene upravo zbog toga što ugrožavaju razvoj i sam život čoveka koji ih uzima, a loše utiču i na njegovu porodicu, posao i društvo u celini. Može doći do ozbiljnih infekcija bakterijama ili virusima koji se prenose zaraženim iglama ili seksualnim odnosima sa inficiranom osobom. Najpoznatije infekcije koje se dobijaju ovim putem su virusima HIV, hepatitisa B i C. Toksičko dejstvo droga naročito oštećuje jetru i bubrege, preko kojih se one metabolišu i eliminišu iz organizma, ali i mozak, srce, pluća, krvne sudove.

Šta su droge

Moguće je prestati sa uzimanjem droga. Prirodni razvoj svake osobe potpomognut od strane porodice i stručnjaka vodi ka izlečenju. Posle lečenja može se živeti normalno. Ukoliko se lečenje započne na vreme i traje koliko treba život se može nastaviti tamo gde je “stao”.

Hvala MUP Republike Srbije

Similar Posts