Šta su droge?

Izraz droga se u nauci koristi za produkte biljaka, životinja i minerala koji imaju lekovita svojstva. U običnom govoru ovaj izraz se koristi za opojne droge koje su psihoaktivne supstance (one supstance koje menjaju stanje svesti, raspoloženja i ponašanje). Ponavljanje uzimanja ovih supstanci može dovesti do zavisnosti.

Zbog brojnih neželjenih i štetnih dejstava proizvodnja i promet ovih supstanci su ili vanzakonite aktivnosti (na pr. proizvodnja opijuma, kokaina i sl.) ili su strogo kontrolisane od strane države (za lekove kao što su amfetamini, morfin i dr.)

Savremene klasifikacije bolesti definišu sve poremećaje zdravlja do kojih može doći zbog uzimanja psihoaktivnih supstanci. Među njima najvažniji su pojmovi akutno trovanje (intoksikacija), zloupotreba i zavisnost od supstance i apstinencijalni sindrom ili kriza.

Narkomanija je stanje periodičnog ili hroničnog trovanja, štetnog za pojedinca, kao i za društvo, prouzrokovanog ponavljanim uzimanjem prirodnih ili sintetičkih droga.

Narkomani menjaju društvo i uglavnom se druže sa osobama sličnim sebi, sa kojima mogu da budu otvoreni, razmenjuju drogu ili je nesmetano uzimaju. Menja se njihov socijalni status. Zapostavljaju obaveze prema učenju ili poslu, često pozajmljuju novac ili lažu, čak i kradu novac iz kuće i od drugih. Kasnije im treba sve više novca i neretko i sami preprodaju drogu i ulaze u kriminal. Zloupotreba droga često vodi u kriminal kako daljom preprodajom droga tako i drugim krivičnim delima da bi se došlo do droge. Vrlo često su to krađe, razbojništva, prostitucija…

Šta su droge?

Izuzetno je bitan odnos porodice i prijatelja, škola, poverenje u stručna lica i institucije i traženje profesionalne pomoći. Porodice neret

ko i kada saznaju da postoji, kriju ovakav problem, a poznato je i da dugo odbijaju da prihvate sumnje da on postoji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dugi niz godina priprema i realizuje niz aktivnosti u saradnji sa školama, kako bi se što više dece i roditelja upoznalo sa problemima koji dovode do ulaska dece u mračni svet narkomanije iz koga često nema povratka.

Ukoliko imate saznanja da neko u vašem okruženju prodaje drogu ili se bavi bilo kakvim aktivnostima koje omogućavaju uživanje droga pozovite policiju na broj telefona 192.

Veoma važna činjenica, koju većina dece i mladih ne zna ili ne razmišlja o tome, jeste da je svako držanje, posedovanje ili korišćenje psihoaktivnih supstanci u bilo kojoj količini predstavlja vršenje krivičnog dela. Deca već od navršene 14. godine života postaju krivično odgovorna i moraju biti i upoznata s tim.

Ova krivična dela regulisana su Krivičnim zakonikom Republike Srbije i pripadaju grupi krivičnih dela protiv zdravlja ljudi – Poglavlje 23.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, član 246
Neovlašćeno držanje opojnih droga, član 246a
Omogućavanje uživanja opojnih droga, član 247

Postupak

Krivični postupak za ova krivična dela pokreće se podnošenjem krivične prijave od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, i to policijske stanice, čiji su policijski službenici najčešće prilikom pregleda osumnjičenog pronašli opojnu drogu.

Hvala MUP Republike Srbije

Similar Posts