Sveti Luka se proslavlja 31.oktobra

Jevanđelist Luka (Lucius, lat. svetlost) bio je lekar i prijatelj apostola Pavla.

 

Mnoge porodice proslavljaju svetog Luku kao krsnu slavu.

Kada se slava slavi u vreme posta ili sredom i petkom (osim trapavih sedmica – pogledati u crkvenom kalendaru) obavezno se posti.

Sveti Luka se proslavlja i kao slava lekara jer je i sam bio lekar. Živeo je rukovodeći se hrišćanskim načelima, a istovremeno ne zapostavljajući svoju profesiju lekara i apotekara.

Proslavljanje slave nije nikakav “hod unatrag”, već jedan pokušaj da se iz dubine naše i hrišćanske istorije, iz duše onoga ko slavi, u ovom vremenu mnogih poljuljanih vrednosti, osvetli još jedan lep primer koji je nekada postojao, koji postoji i nas spaja sa sadašnjim trenutkom a koji spada u uvek aktuelan spoj tradicionalnih vrednosti i vere.

Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog apostola i jevanđelistu Luku 18. oktobra (po Julijanskom kalendaru), odnosno 31. oktobra po Gregorijanskom kalendaru.

Vladika Nikolaj u Prologu ovako opisuje život Svetog Luke

Sveti Luka apostol i jevanđelist. Rodom iz Antiohije.

U mladosti izučio beše dobro grčku filozofiju, medecinu i živopis.

U vreme delatnosti Gospoda Isusa na zemlji sveti Luka dođe u Jerusalim, gde vidi Spasitelja licem u lice, čuje Njegovu spasonosnu nauku i bude svedok čudesnih dela Njegovih. Poverovavši u Gospoda sv. Luka bi uvršćen u Sedamdeset apostola i poslat na propoved. Zajedno sa Kleopom video vaskrslog Gospoda na putu za Emaus (Lk. 24).

Po silasku Duha Svetoga na apostole Luka se vratio u Antiohiju, i tamo je postao satrudnik apostola Pavla, s kojim je putovao i u Rim, obraćajući u veru Hristovu Jevreje i neznabošce. Pozdravlja vas Luka ljekar ljubazni, piše Kološanima apostol Pavle (Kol. 4, 14).

Na molbu hrišćana napisao Jevanđelje, oko 60. godine.

Po mučeničkoj smrti velikog apostola Pavla sv. Luka je propovedao Jevanđelje po Italiji, Dalmaciji, Makedoniji i drugim stranama.

Živopisao ikonu Presvete Bogorodice, – i to ne jednu nego tri, a tako isto i ikone svetih apostola Petra i Pavla. Otuda se sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa.

Pod starost posetio je Liviju i Gornji Misir. Iz Misira se vratio u Grčku, gde je nastavljao s velikom revnošću propovedati i ljude Hristu obraćati, bez obzira na svoju duboku starost.

Napisao sveti Luka Jevanđelje i Dela Apostolska, i oboje posveti Teofilu knezu Ahaje.

Beše mu 84 godine, kada ga zlobni idolopoklonici udariše na muke Hrista radi i obesiše o jednoj maslini u gradu Tivi (Tebi) Beotijskoj. Mošti čudotvorne ovoga divnoga svetitelja behu prenesene u Carigrad u vreme cara Konstancija, sina Konstantinovog.

Sveti Luka moli Boga za nas!

 

Similar Posts