intoksikacija

  • Šta su droge

    Šta su droge? Izraz droga se u nauci koristi za produkte biljaka, životinja i minerala koji imaju lekovita svojstva. U običnom govoru ovaj izraz se…