jednoroditeljska porodica

  • Samohrani roditelj

    Samohrani roditelj, samostalno vršenje roditeljskog prava, jednoroditeljska porodica.

    Da razjasnimo jednom pojam...