Samohrani roditelj, samostalno vršenje roditeljskog prava, jednoroditeljska porodica.

Da razjasnimo jednom pojam samohranog roditelja i samostalnog vršenja roditeljskog staranja (JEDNORODITELJSKE porodice)
SAMOHRANI roditelj je onaj roditelj koji se sam stara o detetu-deci jer je drugi roditelj preminuo, ili dete nije priznato drugi roditelj nepoznat ili je roditeljsko pravo oduzeto sudskim putem
samohranim se smatra i roditelj u situaciji kada je drugi roditelj postao potpuno i trajno nesposoban za privređivanje, a nije stekao pravo na penziju i kada se drugi roditelj nalazi na odsluženju vojnog roka ili na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci.
Samostalno vršenje roditeljskog staranja je situacija gde roditelji ne zive zajedno ( bracna ili vanbracna zajednica je okoncana ) ali postoje zakonske obaveze davanja izdrzavanja i ucestvovanje u odgoju deteta kako finansijski tako i mentalnog razvijanja.
Ovo se inace u institucijama zaduzenim za podršku i pomoc porodici nazivaju JEDNORODITELJSKE porodice.
Samohranim roditeljem se ne smatra više roditelj koji je kasnije zasnovao bracnu ili vanbracnu zajednicu.

Budžetske uplate

Za pojam samohrani roditelj ne postoji jedinstvena pravna definicija, pa samim tim ni opšteprihvaćeni kriterijumi prema kojima bi neko lice moglo dobiti ovaj status.

Država takođe nema evidenciju o broju samohranih roditelja, na osnovu koje bi kreirala programe pomoći, što vodi zaključku da ova grupa u sistemu socijalne zaštite uopšte nije prepoznata kao posebno ugrožena kategorija.

Samohrani roditelj u pravnom smislu jeste roditelj koji se sam stara o detetu zato što je drugi roditelj preminuo, ili je nepoznat, ili je lišen roditeljskog prava.

S druge strane, samohrani roditelj u faktičkom smislu jeste roditelj koji se sam stara o detetu u okolnostima u kojima je drugi roditelj živ i nije lišen roditeljskog prava, ali iz nekog razloga ne obavlja roditeljske dužnosti – ne daje alimentaciju ili ne ostvaruje kontakt sa detetom. Ova druga grupa je ujedno i najbrojnija. Ona čini oko 80 posto od ukupnog broja samohranih roditelja, koji premašuje 300.000, i među njima je najviše majki.

Similar Posts