Jovanjdan

  • sveti jovan

    Sveti Jovan

    Sveti Jovan Preteča. Sveti Jovan Krstitelj. Najveći od žene rođen. A nije ni car ni vojskovođa ni filozof ni umetnik, ni naučni genije. Posle godina…