sveti jovan

Sveti Jovan Preteča.

Sveti Jovan Krstitelj.

Najveći od žene rođen. A nije ni car ni vojskovođa ni filozof ni umetnik, ni naučni genije.

Posle godina izolovanosti vratio iz pustinje da najavi ljudima da se približilo Carstvo Nebesko. Da dolazi Spasitelj. Poučavao ljude, svedočio Istinu, stradao zbog smelosti da razotkriva nemoral vlasti.

Po čemu je sve Jovan u svojoj kratkoj misiji prepoznat kao veliki i najveći, zbog čega on u crkvama zajedno sa Bogorodicom uokviruje Hrista, o tome bi moglo mnogo da se priča.

Ali evo samo nešto za početak – Jovan je čovek u kome nije bilo straha. Oslobodio je sebe u meri u kojoj je izgubio strah od smrti, slabosti, poniženja. Potpuno se predao Bogu verujući pre svih u Hrista kao Sina Božijeg, Spasitelja.

Nije se bojao ni vlasti ni moćnika, ni samoće ni gomile, ni prirodnih ni društvenih sila. Nije se bojao stvari kojih se svi ljudi u nekoj meri boje.

A došao je da ljude oslobodi straha. Da, grmeo je Jovan, prorokovao i grdio, pretio. Ali pre svega je došao da iz ljubavi podeli sa ljudima najvažnije saznanje koje mu jeBog saopštio za vreme njegovog usamljeničkog podviga.

A to najvažnije saznanje je bilo da se pokajanjem ulazi u Carstvo Nebesko. Da se pokajanjem izgoni strah i dopušta se Bogu da kroz nas deluje. Pokajanjem, preumljenjem, promenom lošeg puta na koji smo zalutali.
Pokajanje prethodi bliskom susretu s Bogom.

Ko ume, ko ima hrabrosti da se pokaje za ono loše što čini, ko ima snage da promeni svoj pogrešan put umesto da na njemu uporno istrajava plašeći se promene – otvara se za Boga. A Bog izgoni strah.

Toliko nam je važno da se danas u vreme kad manipulatori strahom rade na preoblikovanju sveta na način nezapamćen u istoriji da čujemo Jovanovu poruku. I to tako kao da je čujemo prvi put.

“Pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko”.

Pokajmo se da bismo zaista prihvatili Hrista, a ne sopstvenu samozaljubljenost… Pokajmo se da bismo mogli da čujemo druge, da bismo umeli da prepoznamo Istinu. Uporno tražimo sopstveno a ne tuđe pokajanje.
I onda se strah povlači. I opet možemo da sagledamo moć i lepotu Božiju.

Srećan Jovanjdan!

Svima koji slave – Srećna slava i na mnogaja ljeta.

Sveštenik Nenad Ilić

Preuzeto sa FB stranice Nenad Ilić

Similar Posts