kamenovanje

  • Sveti prorok jeremija

    Sveti prorok Jeremija

    Sveti prorok Jeremija
    Crkva slavi spomen proroku Jeremiji 14. maja.

    Rođen je šest vekova pre Hrista u selu Anatotu nedaleko od Jerusalima. Počeo je da prorokuje u vreme cara Josije, u...