Karmin

  • Šminka kroz istoriju

    Šminka kroz istoriju...

    Od samog svog postanka, ljudi su na sve načine pokušavali da ulepšaju sebe.

    Kroz istoriju, modni trendovi i trendovi u šminkanju su se menjali. Ali jedno je...