Karpenisi

  • Klima u Grčkoj

    Klima u Grčkoj je mediteranska.

    Leti skoro da i nema padavina dok je zimski period praćen pljuskovima i vetrovima.

    Klima u Grčkoj

    Ovde po verovanju zima u Grčkoj nastupa kada se...