Kohut

  • Empatija

    EmpatijaPsihoanalitičar Kohut je rekao da čovek ne može psihički opstati u okruženju u kom nema empatije…

    <!--...