kostim

  • balet konstantin kostjuhov

    Balet

    BALET Balet (ballet) je muzičko-scensko delo u kome se dramska radnja izvodi igrom (bez teksta i pevanja). Naziv je nastao od italijanske reči ballare (igrati).…