krila

  • Čekaj čovjeka

    Čekaj čovjeka

    Čekaj čovjeka, koji će učiniti da osjetiš, kako ti "rastu krila"

    Nema ništa neispravno u tome da budeš sama. To jednostavno znači da čekaš nekoga ko će te voljeti onako kako...